Om os

Lokalforeningen Talentspejderne Hedensted består af frivillige lokale ildsjæle, der er enten selv har en mentee eller som har en stærk forbindelse til ungeområdet og det lokale erhvervsliv. Fælles for os alle er, at vi brænder for sagen og for at udbrede kendskabet til Talentspejderne, så flere unge kan blive matchet med en mentor.

Vores fire hovedformål som lokalforening er:

– Oplysning om Talentspejdernes formål og vores aktiviteter i lokalområdet
– Rekruttering af mentorer fra lokalområdet og lokale virksomheder
– Sociale aktiviteter for lokale mentorer, egne medlemmer og unge
– Fundraising af midler i lokalområdet

Som et led i at opfylde disse formål, mødes lokalforeningens bestyrelse løbende for bl.a. at drøfte strategi og for at arrangere events og den årlige generalforsamling.