Bestyrelsen

Efter Lokalforeningen Talentspejderne Hedensteds ordinære generalforsamling den 15.03.2022 og efterfølgende konstituering er bestyrelsen som følger:

Grethe Riber Dam, Formand, gretheriberdam@gmail.com; tlf.: 21278134

Jette Claudi Heller, Næstformand

Johannes Grane Larsen, Kasserer

Jakob Klode Damgaard, Sekretær

Tove Deleuran Skytt

Karl Erik Hagbard Laursen, Suppleant

Tina Maria Brinks, Suppleant

 

Birgit Fisker, Koordinator