Indkaldelse til Generalforsamling

Velkommen til Hedensted Lokalforening.
april 13, 2015
Oplæg til Generalforsamlingen
februar 14, 2023

Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Lokalforeningen Talentspejderne Hedensted

Torsdag d. 16. marts 2023 fra 20.45
– efter oplæg ved Jan Tønnesvang, se separat invitation og tilmeld på
https://hedensted.nemtilmeld.dk/755/

 

Sted: Rugekassen, Spettrupvej 7b, 8722 Hedensted

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 2022 til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:
Jette Heller, genopstiller
Tove Deleuran Skytt, genopstiller
Jakob Klode Damgaard, genopstiller

7. Valg af suppleanter

Nuværende suppleanter:
Karl Erik Laursen, genopstiller
Tina Maria Brinks, genopstiller ikke

8. Valg af revisor

Nuværende revisorer:
Connie Damgaard, genopstiller
Kurt Nielsen, genopstiller


9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt

Kræver ikke tilmelding, vi vil blot
gerne ha’ din deltagelse


Vel mødt.


Venlige hilsner
på bestyrelsens vegne

Grethe Riber Dam
fmd.
21278134